Català

Josep M. Abella Mateu  

jm.abella.mateu@psycol.be

www.jmabella.be

Psicòleg membre de la Comissió de Psicòlegs de Bèlgica, practico la Teràpia Gestat.

Proposo una teràpia per persones adultes amb preguntes existencials per desenvolupar, travessant moments difícils i/o preguntes personals relacionades, o no, a d’altres complicacions.

El ser humà disposa recursos terapèutics en ell.a mateix.a. Les consultacions de psicoteràpia ajudaran a descobrir, mobilitzar i acceptar els aquests recursos. Tot això permet viure i afrontar diferents períodes difícils i/o de patiment de manera durable I autònoma.

Les consultacions es desenvolupen dins d’un marc de seguretat i de confiança, on cada persona pot sentir-se lliure de expressar-se obertament sense ser jutjada. La presència à un.a mateix.a i a l’altre, les emocions, l’acceptació i l’experiència del moment present són capitals per la teràpia proposada.

Junts, construirem una teràpia basada en la co-creació via el diàleg. La co-construcció ens permetrà construir una teràpia única, personal. Per fer això tindrem en compte el record de les vivències passades i les projeccions del futur tot en s’aferrant a l’experiència del aquí i ara.